Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-23 13:46:05 Deklaracje / Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomości zamieszkałej - wzór obowiązujący od dnia 01.07.2017 r. Agnieszka Laur Publikacja artykułu
2017-06-23 13:40:54 Gospodarka odpadami / UCHWAŁA NR XXX/178/17 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Agnieszka Laur Edycja artykułu
2017-06-23 13:37:02 Gospodarka odpadami / UCHWAŁA NR XXX/179/17 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn Agnieszka Laur Publikacja artykułu
2017-06-23 13:34:22 Gospodarka odpadami / UCHWAŁA NR XXX/178/17 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Agnieszka Laur Publikacja artykułu
2017-06-23 12:16:34 Poniżej 30000 Euro / Opracowanie książek dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Siekierczyn Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-06-23 09:05:45 Ogłoszenia i komunikaty / Wynik konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi" Ewa Pełechata Publikacja artykułu
2017-06-22 14:41:17 Poniżej 30000 Euro / Opracowanie książek dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Siekierczyn Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-06-22 14:37:28 Poniżej 30000 Euro / Opracowanie książek dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Siekierczyn Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-06-21 11:44:09 Przetargi / Zarządzenie 208/50/2017 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Siekierczynie Maria Torończak Publikacja artykułu