Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 14:08:50 Nabory pracowników / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. rolnictwa, ochrony przyrody i gospodarowania mieniem gminnym w Urzędzie Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Edycja artykułu
2018-07-17 12:16:58 Poniżej 30000 Euro / "Budowa sceny plenerowej na stadionie w Siekierczynie" Anna Uryga Publikacja artykułu
2018-07-17 10:44:38 Nabory pracowników / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. rolnictwa, ochrony przyrody i gospodarowania mieniem gminnym w Urzędzie Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Edycja artykułu
2018-07-17 10:28:58 Nabory pracowników / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. rolnictwa, ochrony przyrody i gospodarowania mieniem gminnym w Urzędzie Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-07-16 14:11:57 VII kadencja (2014-2018) / Zarządzenie nr 269/21/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2017 Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-07-16 14:09:16 VII kadencja (2014-2018) / Zarządzenie nr 290/42/2018 w sprawie ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-07-13 15:01:09 Ogłoszenia i komunikaty / Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-07-12 10:01:29 Ogłoszenia i komunikaty / Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Tomasz Hajdel Publikacja artykułu