Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 10:42:44 Plany zamówień publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 Anna Uryga Publikacja artykułu
2019-01-17 14:58:13 Wykazy / Zarządzenie Nr 25/11/2019 Wójta Gminy Siekierczyn w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dorota Kędzierska Publikacja artykułu
2019-01-17 09:51:48 Nabory pracowników / Ogłoszenie ze sprawdzenia ofert złożonych przez kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowo - społecznej w Urzędzie Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2019-01-15 12:02:00 Podatek od nieruchomości / Podatek od nieruchomości na rok 2019 Agnieszka Łyp-Tomczuk Edycja artykułu
2019-01-14 10:56:30 VIII kadencja (2018 - 2023) / P R O T O K Ó Ł Nr I z I sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 19 listopada 2018 r. Tomasz Hajdel Edycja artykułu
2019-01-14 10:54:12 VIII kadencja (2018 - 2023) / P R O T O K Ó Ł Nr II z sesji Rady Gminy Siekierczyn odbytej 29 listopada 2018 r. Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2019-01-14 10:52:59 VIII kadencja (2018 - 2023) / P R O T O K Ó Ł Nr I z I sesji Rady Gminy Siekierczyn z dnia 19 listopada 2018 r. Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2019-01-14 10:49:06 VIII kadencja (2018 - 2023) / UCHWAŁA NR III/24/18 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2019-01-14 10:48:09 VIII kadencja (2018 - 2023) / UCHWAŁA NR III/23/18 w sprawie planu pracy Rady Gminy Siekierczyn na rok 2019 Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2019-01-14 10:46:59 VIII kadencja (2018 - 2023) / UCHWAŁA NR III/22/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 Tomasz Hajdel Publikacja artykułu