Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-21 08:45:56 Wykaz spraw / Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" Ewa Pełechata Edycja artykułu
2017-08-21 08:32:45 Wykaz spraw / Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" Ewa Pełechata Edycja artykułu
2017-08-21 08:20:12 Wykaz spraw / Stypendium szkolne Ewa Pełechata Edycja artykułu
2017-08-17 11:43:38 Poniżej 30000 Euro / Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie Elżbieta Szemiel Publikacja artykułu
2017-08-17 10:12:25 Obręb Siekierczyn, Wesołówka, Zaręba / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 17.08.2017 r. Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-08-17 10:09:28 Obręb Siekierczyn, Wesołówka, Zaręba / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 17.08.2017 r. Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-08-17 09:42:50 Obręb Siekierczyn, Wesołówka, Zaręba / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 17.08.2017 r. Elżbieta Szemiel Publikacja artykułu
2017-08-16 08:55:59 Obręb Siekierczyn, Wesołówka, Zaręba / UCHWAŁA NR XXV/148/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/16 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 października 2016 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-08-16 08:54:03 Informacje o wykonaniu budżetu / Informacja o wykonaniu budżetu gminy Siekierczyn za II kwartał 2017 r. Tomasz Hajdel Edycja artykułu