Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 13:00:38 Siekierczyn działki: 290/1, 292, 367 / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn, dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-10-19 15:14:50 Siekierczyn działki: 290/1, 292, 367 / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn, dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-10-19 14:50:51 Siekierczyn działki: 290/1, 292, 367 / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn, dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-10-19 14:38:12 Siekierczyn działki: 290/1, 292, 367 / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn, dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-10-19 12:17:29 Zaręba / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siekierczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn Elżbieta Szemiel Edycja artykułu
2017-10-16 08:59:01 Komisje Rady Gminy / HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Siekierczyn w miesiącu październiku 2017 r. Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-10-16 08:53:35 Sesje Rady Gminy / XXXV sesja Rady Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu