Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-15 14:51:21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / Rejestr SUiKZP Anna Uryga Publikacja artykułu
2018-11-15 14:45:42 Rejestr MPZP Gminy Siekierczyn / REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Anna Uryga Publikacja artykułu
2018-11-15 13:53:49 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Janusz Niekrasz - Wójt Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:53:08 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Zbigniew Szkrabko - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:52:14 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Tadeusz Słabicki - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:51:01 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Tadeusz Kaśków - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:49:53 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Stanisław Matyjaszkiewicz - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:49:02 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Stanisław Kosarczyn - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:48:14 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Ryszard Cendrowski - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2018-11-15 13:46:05 Na koniec VII kadencji (2014 - 2018) / Piotr Kret - Radny Rady Gminy Tomasz Hajdel Publikacja artykułu