Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
I N F O R M A C J A o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę „Terenu Rekreacyjno- Wypoczynkowego” w Siekierczynie

 
2014-02-26 13:47:10
 I N F O R M A C J A o wyniku przetargu II pisemnego nieograniczonego na dzierżawę „Terenu Rekreacyjno- Wypoczynkowego” w Siekierczynie

 
2014-03-31 16:02:16
Zarządzenie Nr 257/9/2018 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Siekierczynie

2018-01-17 10:19:58
Zarządzenie Nr 254/63/2013 w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie, wydzierzawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Siekierczyn

 
2013-11-08 10:10:31
Zarządzenie Nr 253/62/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 
2013-10-30 08:24:37
Zarządzenie Nr 227/36/2013 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Zarębie

 
2013-06-27 13:47:15
Zarządzenie Nr 226/35/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 
2013-06-27 13:09:34
Zarządzenie Nr 199/8/2013 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych we wsi Rudzica

 
2013-01-21 14:52:01
Zarządzenie Nr 184/26/2017 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, połozonej we wsi Siekierczyn

2017-03-07 12:35:05
Zarządzenie 295/25/2014 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 
2014-04-09 10:18:21