Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

2018-08-30 13:05:04
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

2018-08-30 13:06:16
Zarządzenie nr 61 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

2018-08-24 11:36:23
WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA

2018-10-22 10:42:16
WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE NA KANDYDATÓW DO RADY GMINY SIEKIERCZYN

2018-10-22 10:43:49
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

2018-08-30 13:02:33
Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego GKW w Siekierczynie

2018-09-12 11:40:14
Uchwała w sprawie przyznania numerów list kandydatów na radnych

2018-10-01 14:18:52
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-28 15:08:21
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-28 15:09:49