Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja dotycząca wynajmowania pokoi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

2017-04-13 11:33:04
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu 2017 r. na terenie Gminy Siekierczyn

2017-04-07 13:46:19
XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn

2017-03-21 10:45:25
Zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych

2017-03-02 07:53:55
HARMONOGRAM posiedzeń komisji Rady Gminy Siekierczyn w miesiącu lutym 2017 r.

2017-02-22 07:47:38
XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn

2017-02-22 07:41:40
Obwieszczenie - przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej Nr 357

2017-02-17 13:51:20
Komunikat w prawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-02-10 11:08:53
Komunikat - Usuwanie wyrobów azbestowych

2017-01-20 13:20:16
ZARZĄDZENIE Nr 171/13/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-01-17 10:14:04
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę obiektu gastronomiczno-handlowego znajdującego się na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Siekierczynie

2016-12-27 09:13:07
KOMUNIKAT - 23 grudnia 2016 r.

2016-12-23 10:08:23
Budowa instalacji fotowoltaicznych

2016-10-24 15:35:04
Informacja dla kontrahentów gminy Siekierczyn i jej jednostek organizacyjnych

2016-10-05 12:54:29
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie II Świeradów-Zdrój AM1 działka nr 1/7 o powierzchni 0,5940 ha

2016-08-29 13:18:16
Przerwy w dostawie wody - 12.08.2016 r.

2016-08-10 09:49:26
Przerwy w dostawie wody 27 i 28 lipca 2016 r.

2016-07-26 10:29:42
Wynik konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi"

2016-06-22 09:53:49
ZARZĄDZENIE Nr 121/23/2016 w sprawie wprowadzenia nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

2016-06-09 09:47:06
I N F O R M A C J A o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę obiektu gastronomiczno - handlowego znajdującego się na Terenie Rekreacyjno - Wypoczynkowym w Siekierczynie

2016-05-17 10:23:04
Awarie systemu kanalizacyjnego

Informujemy, że wszelkie awarie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Siekierczyn należy zgłaszać pod numer: 664 441 522

2016-05-10 11:14:55
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Zarębie

2016-05-09 14:43:15
Plan Gospodarki Nniskoemisyjnej dla Gminy Siekierczyn

2016-04-22 12:24:10
P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowo - społecznej w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2016-04-12 09:02:14
Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowo - społecznej w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2016-04-08 11:42:50
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości oświatowo - społecznej w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2016-03-24 10:42:19
P R O T O K Ó Ł z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i płac w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2016-03-22 10:27:01
Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i płac w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2016-03-18 14:08:22
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości i płac w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2016-03-02 11:01:56
Referat Finansowej Obsługi Oświaty

W dniach od 9 lutego do 10 lutego 2016 r. Referat Finansowej Obsługi Oświaty będzie nieczynny.
Przepraszamy.

2016-02-03 09:31:56
Komunikat - Usuwanie wyrobów azbestowych

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór  wniosków na rok 2016 na dofinansowanie, w ramach którego Gmina Siekierczyn  ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

2016-01-20 14:56:36
KOMUNIKAT - 23 grudnia 2015 r.

Informuję, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Siekierczyn będzie czynny do godziny 13:15.

WÓJT GMINY
/-/ Janusz Niekrasz

2015-12-22 12:08:01
24 grudnia 2015 r. - Urząd Gminy Siekierczyn nieczynny

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek - Wigilia) Urząd Gminy Siekierczyn będzie nieczynny. Wynika to z treści art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), który określa obowiązek wyznaczenia dnia wolnego od pracy z tytułu dnia świątecznego przypadającego w sobotę w dniu 26 grudnia 2015 r. w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tym wyznaczonym dniem wolnym będzie dzień 24 grudnia 2015 r.

WÓJT GMINY
/-/ Janusz Niekrasz

2015-12-03 09:59:08
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu listopadzie 2015 r. na terenie Gminy Siekierczyn

2015-11-02 12:30:03
Rajd rowerowy poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych - 19 wrzesnia 2015 r.

2015-09-14 12:37:35
Informacja - przesuniecie terminu odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Siekierczyn

2015-09-07 15:24:51
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – 2015 r.

Wójt Gminy Siekierczyn informuje, że w miesiącu wrześniu 2015 r. zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie sołectw w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2016. W związku z powyższym proszę o czynny udział mieszkańców gminy w zebraniach. Harmonogram spotkań w załączeniu.

Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

2015-09-04 11:42:17
Ogłoszenie - brak wody

2015-07-01 10:02:52
Zebranie wiejskie Sołectwa Siekierczyn Dolny - 14.07.2015 r.

2015-07-01 09:27:32
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siekierczyn

2015-06-10 12:11:13
W dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek) Urząd Gminy Siekierczyn będzie nieczynny

2015-06-01 09:37:34
Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2015 - 2019

2015-05-27 12:42:28
Trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach

2015-05-08 10:39:44
Awaria wodociągu w Siekierczynie Górnym

W związku z awarią sieci wodociągowej w Siekierczynie Górnym prosi się mieszkańców gminy o spożywanie wody po jej wcześniejszym przegotowaniu.

Janusz Niekrasz
Wójt Gminy Siekierczyn

2015-04-28 18:48:08
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu 2015 r. na terenie Gminy Siekierczyn

 
2015-03-25 10:11:45
PSZOK - termin przyjmowania odpadów w miesiącu kwietniu 2015 r.

 
2015-03-25 10:07:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2015-03-25 08:26:17
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2015-03-02 13:51:26
Wykaz sołectw i sołtysów wybranych na VII kadencję 2015 - 2019 w Gminie Siekierczyn

 
2015-02-24 13:38:43
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług z zakresu geodezji i kartografii na lata 2015-2016

 
2015-02-11 08:43:35