Stanowiska 

 

Pracownicy i stanowiska Urzędu Gminy Siekierczyn

 

Janusz Niekrasz - Wójt Gminy Siekierczyn - nr tel. 75 7221788, 75 7221778

Edward Cwynar - Zastępca Wójta Gminy - nr tel. 75 7221788, 75 7221778

Teresa Hauzer - Skarbnik Gminy - nr tel. 75 7221788, 75 7221778 wew. 35 

Elżbieta Ryżewska - Inspektor ds. obywatelskich - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 34

Elżbieta Leszczyńska - Kierownik Referatu Finansowej Obsługi Oświatynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 50

Halina Kownacka - Inspektor ds. księgowych oświaty - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 44

Anna Czaja-Sobieraj - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 39

Beata Kołbuc - Podinspektor ds. obsługi finansowej - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 36

Anna Furdykoń - Zastępca Skarbnika Gminynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 51

Eliza Buławska - Młodszy referent ds. księgowychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 36

Agnieszka Łyp-Tomczuk - Referent ds. księgowości podatkowejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 39

Radosław Bednarski - Inspektor ds. działalności gospodarczej, inwestycji, drogownictwa i promocji gminynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 53

Krystyna Budnicka - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 48

Elżbieta Szemiel - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, melioracji i zamówień publicznychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 42

Tomasz Hajdel - Informatyk, inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowegonr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 41

Ewa Rozińska - Inspektor ds. obsługi organów samorządowychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 45

Wiesława Przybyszewska - Inspektor ds. organizacyjno - kancelaryjnychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 31

Jan Kędzierski - Kierownik robót budowlanych i prac publicznych - nr tel. 75 7221788, 75 7221778   wew. 57

Maria Torończak - Inspektor ds. rolnictwa, gospodarowania mieniem gminnym i ochrony przyrodynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 42

Ewa Pełechata - Podinspektor ds. księgowości oświatowo-społecznejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 44

Anna Trzcińska - Inspektor ds. budownictwa, bhp i ochrony środowiskanr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 38

Zbigniew Sudejko - Inkasent opłat za wodę i ściekinr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 54

Grzegorz Doliba - Inspektor ds. administracyjno - zaopatrzeniowychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 43

Agnieszka Laur - Podinspektor ds. gospodarki odpadaminr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 55

 


Liczba odwiedzin : 4937
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : admin adminurzad
Czas wytworzenia: 2010-09-03 10:26:23
Czas publikacji: 2017-01-25 11:38:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak