Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 260/12/2018 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej

2018-01-22 12:17:48
ZARZĄDZENIE Nr 256/8/2018 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

2018-01-16 12:53:09
Zarządzenie Nr 22/15/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2015-01-19 09:04:05
Zarządzenie Nr 317/47/2014 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Rudzicy

 
2014-06-23 13:10:11