Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 317/69/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Siekierczyn

2018-11-20 14:14:27
Zarządzenie Nr 311/63/2018 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 10 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 311/63/2018 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro

2018-10-12 08:55:55
Zarządzenie Nr 305/57/2018 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 11 września 2018 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.

2018-09-11 14:51:16
Zarządzenie Nr 304/56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

2018-09-07 10:24:49
Zarządzeie Nr 297/49/2018 Wójta Gminy Siekeirczyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przeatrgowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro.

dot.:

"Budowy sceny plenerowej na stadionie w Siekierczynie"

2018-07-31 10:38:41
Zarządzenie nr 269/21/2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2017

2018-07-16 14:11:57
Zarządzenie nr 290/42/2018 w sprawie ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Gminy Siekierczyn

2018-07-16 14:09:16
Zarządzenie Nr 287/39/2018 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-06-28 10:13:32
Zarządzenie Nr 288/40/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro

2018-06-26 10:38:59
Zarządzenie Nr 286/38/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2018-06-26 10:15:36