Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 338/68/2014 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotyczące zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 317/47/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Rudzicy

 
2014-08-20 08:35:54
Zarządzenie Nr 337/67/2014 Wójta Gminy Siekiercyn z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 
2014-08-12 13:06:05
Zarządzenie Nr 322/52/2014 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie: "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi"

 
2014-07-02 11:57:27
Zarządzenie Nr 43/38/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia WG-188/20/2006 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 22 maja 2006 r.

 
2014-06-04 11:28:00
ZARZĄDZENIE Nr 246/16/2014 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

 
2014-03-28 13:22:02
Zarządzenie Nr 274/4/2014 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


2014-01-14 10:07:00
Zarządzenie Nr 268/77/2013 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń komunalnych na terenie gminy Siekierczyn

 
2014-01-03 14:09:16
Zarządzenie Nr 196/5/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
2013-01-15 09:26:24
Zarządzenie Nr 189/74/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność gminy Siekierczyn

 
2012-11-28 14:04:20
ZARZĄDZENIE Nr 140/25/2012 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie: „Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi” .

 
2012-05-18 12:19:53