Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR NR XXIX/174/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-04-10 11:38:59
UCHWAŁA NR XXIX/173/17 w sprawie przystąpienia Gminy Siekierczyn do partnerstwa na rzecz realizacji projektu w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne w osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2017-04-10 11:37:38
UCHWAŁA NR XXIX/172/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

2017-04-10 11:36:16
UCHWAŁA NR XXIX/171/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-04-10 11:34:55
UCHWAŁA NR XXIX/170/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-04-10 11:33:48
UCHWAŁA NR XXVIII/169/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-04-10 11:31:45
UCHWAŁA NR XXVIII/168/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-04-10 11:29:04
UCHWAŁA NR XXVIII/167/17 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2022

2017-04-10 11:27:45
UCHWAŁA NR XXVIII/166/17 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siekierczyn w 2017 roku”

2017-04-10 11:26:26
UCHWAŁA NR XXVII/165/17 w sprawie zmiany planu urządzeniowo - rolnego

2017-02-09 12:55:44