Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLIV/272/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

2018-09-06 14:31:21
UCHWAŁA NR XLIV/271/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych

2018-09-06 14:30:30
UCHWAŁA NR XLIV/270/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Siekierczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2018-09-06 14:28:51
UCHWAŁA NR XLIV/269/18 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

2018-09-06 14:27:24
UCHWAŁA NR XLIV/268/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

2018-09-06 14:26:20
UCHWAŁA NR XLIV/267/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

2018-09-06 14:25:14
UCHWAŁA NR XLIV/266/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r.

2018-09-06 14:19:16
UCHWAŁA NR XXXVIII/231/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn

2018-09-05 13:03:50
UCHWAŁA NR XLIII/265/18 w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody oraz odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn

2018-07-06 08:52:27
UCHWAŁA NR XLIII/264/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Wyręba

2018-07-06 08:51:21