Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR NR XXXI/194/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

2017-06-12 11:11:58
UCHWAŁA NR NR XXXI/193/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

2017-06-12 11:10:50
UCHWAŁA NR NR XXXI/192/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

2017-06-12 11:09:56
UCHWAŁA NR NR XXXI/191/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2017-06-12 11:08:34
UCHWAŁA NR NR XXXI/190/17 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

2017-06-12 11:07:19
UCHWAŁA NR NR XXXI/189/17 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

2017-06-12 11:05:11
UCHWAŁA NR NR XXXI/188/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-06-12 11:03:21
UCHWAŁA NR NR XXXI/187/17 w sprawie absolutorium za rok 2016 dla Wójta Gminy Siekierczyn

2017-06-12 11:02:04
UCHWAŁA NR NR XXXI/186/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie za rok 2017

2017-06-12 10:59:51
UCHWAŁA NR NR XXXI/185/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2016

2017-06-12 10:51:45