Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLI/248/18 w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

2018-05-11 08:54:11
UCHWAŁA NR XLI/247/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r.

2018-05-11 08:52:57
UCHWAŁA NR XLI/246/18 w sprawie obciążenia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Siekierczyn

2018-05-11 08:50:47
UCHWAŁA NR XLI/245/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 w Zarębie

2018-05-11 08:48:57
UCHWAŁA NR XLI/244/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody

2018-05-11 08:47:50
UCHWAŁA NR XLI/243/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2018-05-11 08:46:38
UCHWAŁA NR XL/242/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

2018-05-11 08:45:11
UCHWAŁA NR XL/241/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r.

2018-05-11 08:43:18
UCHWAŁA NR XXXIX/240/18 w sprawie podziału Gminy Siekierczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-03-06 12:07:22
UCHWAŁA NR XXXIX/239/18 w sprawie podziału Gminy Siekierczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-06 12:06:22