Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLIII/265/18 w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody oraz odprowadzanych ścieków na terenie gminy Siekierczyn

2018-07-06 08:52:27
UCHWAŁA NR XLIII/264/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Wyręba

2018-07-06 08:51:21
UCHWAŁA NR XLIII/263/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zaręba

2018-07-06 08:50:24
UCHWAŁA NR XLIII/262/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

2018-07-06 08:49:17
UCHWAŁA NR XLIII/261/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody

2018-07-06 08:48:14
UCHWAŁA NR XLIII/260/18 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Siekierczyn

2018-07-06 08:46:18
UCHWAŁA NR XLIII/259/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

2018-07-06 08:44:48
UCHWAŁA NR XLIII/258/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r.

2018-07-06 08:43:23
UCHWAŁA NR XLIII/257/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie

2018-07-06 08:41:27
UCHWAŁA NR XLIII/256/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn

2018-07-06 08:38:14