Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR NR XXX/184/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn w gminie Siekierczyn

2017-05-10 12:13:06
UCHWAŁA NR NR XXX/183/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Wesołówka w gminie Siekierczyn

2017-05-10 12:11:20
UCHWAŁA NR NR XXX/182/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na zachód od ulicy Osiedlowej, w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn

2017-05-10 12:10:04
UCHWAŁA NR NR XXX/181/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba w gminie Siekierczyn

2017-05-10 12:08:27
UCHWAŁA NR NR XXX/180/17 w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej

2017-05-10 11:17:57
UCHWAŁA NR NR XXX/179/17 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn

2017-05-10 11:16:39
UCHWAŁA NR NR XXX/178/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

2017-05-10 11:15:20
UCHWAŁA NR NR XXX/177/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

2017-05-10 11:14:01
UCHWAŁA NR NR XXX/176/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-05-10 11:12:19
UCHWAŁA NR NR XXX/175/17 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siekierczyn

2017-05-10 11:09:26