Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIV/206/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2017-10-03 12:28:25
UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/197/17 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 czerwca 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn w gminie Siekierczyn

2017-10-03 12:22:35
UCHWAŁA NR XXXIV/204/17 w sprawie przekształcenia zespołów szkół w szkoły podstawowe w Gminie Siekierczyn

2017-10-03 12:16:21
UCHWAŁA NR XXXIV/203/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

2017-10-03 12:12:46
UCHWAŁA NR XXXIV/202/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-10-03 12:11:32
UCHWAŁA NR XXXIII/201/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siekierczyn

2017-10-03 12:09:37
UCHWAŁA NR XXXIII/200/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

2017-10-03 12:07:01
UCHWAŁA NR XXXIII/199/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-10-03 11:49:48
UCHWAŁA NR NR XXXII/198/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn

2017-07-04 12:27:10
UCHWAŁA NR NR XXXII/197/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn

2017-07-04 12:25:37