Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIX/240/18 w sprawie podziału Gminy Siekierczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-03-06 12:07:22
UCHWAŁA NR XXXIX/239/18 w sprawie podziału Gminy Siekierczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-03-06 12:06:22
UCHWAŁA NR XXXIX/238/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018

2018-03-06 12:04:38
UCHWAŁA NR XXXIX/237/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siekierczyn w 2018 roku”

2018-03-06 12:03:04
UCHWAŁA NR XXXVIII/232/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Wesołówka,w gminie Siekierczyn

2018-03-06 12:02:05
UCHWAŁA NR XXXIX/236/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 – 2023

2018-03-06 11:58:04
UCHWAŁA NR XXXVIII/235/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody

2018-02-09 09:10:33
UCHWAŁA NR XXXVIII/234/18 w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siekierczyn na lata 2018 - 2022

2018-02-09 09:09:07
UCHWAŁA NR XXXVIII/233/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn

2018-02-09 09:04:34
UCHWAŁA NR XXXVIII/231/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w gminie Siekierczyn

2018-02-09 08:59:54