Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXVII/165/17 w sprawie zmiany planu urządzeniowo - rolnego

2017-02-09 12:55:44
UCHWAŁA NR XXVII/163/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-02-09 12:54:56
UCHWAŁA NR XXVII/164/17 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”

2017-02-09 12:52:16
UCHWAŁA NR XXVI/150/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2017

2017-01-26 10:24:07
UCHWAŁA NR XXVI/162/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadania pn. "Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego SR-4"

2017-01-13 09:35:05
UCHWAŁA NR XXVI/161/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

2017-01-13 09:33:31
UCHWAŁA NR XXVI/160/16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Siekierczyn

2017-01-13 09:31:40
UCHWAŁA NR XXVI/159/16 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własnosć gminy Siekierczyn

2017-01-13 09:30:23
UCHWAŁA NR XXVI/158/16 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznych stanowiących własność gminy Siekierczyn

2017-01-13 09:28:01
UCHWAŁA NR XXVI/157/16 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2017-01-13 09:26:34