Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLVI/281/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Siekierczyn

2018-11-09 10:05:01
UCHWAŁA NR XLVI/280/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r.

2018-11-09 10:02:55
UCHWAŁA NR XLV/279/18 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

2018-11-09 10:01:19
UCHWAŁA NR XLV/278/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

2018-11-09 09:49:51
UCHWAŁA NR XLV/277/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie

2018-11-09 09:37:46
UCHWAŁA NR XLV/276/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

2018-11-08 11:20:05
UCHWAŁA NR XLV/275/18 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r.

2018-11-08 10:22:47
UCHWAŁA NR XLV/274/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2020 w Gminie Siekierczyn za 2017 r.

2018-11-08 10:17:16
UCHWAŁA NR XLV/273/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 w Gminie Siekierczyn za 2017 r.

2018-11-08 10:15:09
UCHWAŁA NR XLIV/272/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

2018-09-06 14:31:21