Informacja o gmine 

 
Informacja o gmine 

Siekierczyn - gmina

Gmina Siekierczyn położona jest w zachodniej części Pogórza Izerskiego w dorzeczu Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. Zdecydowana większość jej terenów to zbudowane z glin morenowych wzniesienia zwane Wysoczyzną Siekierczyńską. Tylko niewielki, południowy skrawek gminy wchodzi w skład Wzgórz Zalipiańskich. Najwyżej położone są północno-zachodnie fragmenty gminy w rejonie Nowej Karczmy i Wyręby, gdzie dominuje wzniesienie Pastwa (333 m n.p.m.). Spod tego wzgórza wypływa Siekierka, największy miejscowy potok wpadający do Kwisy w Lubaniu. Sąsiadami gminy Siekierczyn są następujące jednostki administracyjne: gmina Lubań i miasto Lubań na północy i wschodzie, gmina Platerówka na południu oraz gminy Sulików i Zgorzelec na zachodzie. Powierzchnia gminy wynosi 50 km2. Obszar ten zamieszkuje ponad 4 600 ludzi. Do największych miejscowości należy Siekierczyn z 1849 mieszkańcami (główny ośrodek administracyjny i gospodarczy), Zaręba (1795 mieszkańców) oraz Rudzica (479). Pozostałe wsie, takie jak Wesołówka, Wyręba, Nowa Karczma nie przekraczają 200 mieszkańców. Gmina Siekierczyn ma charakter rolniczy (73% jej powierzchni to użytki rolne), ale większość mieszkańców pracuje poza rolnictwem. W gminie funkcjonuje 376 gospodarstw rolnych, spośród których 273 nie przekracza powierzchni 5 ha, 72 mają od 5 do 15 ha, a tylko 31 gospodarstw ma powyżej 15 ha.

Na obszarze gminy działają 262 podmioty gospodarcze zaliczane do tzw. małego biznesu. Głównym bogactwem naturalnym jest bazalt, wydobywany w okolicach Zaręby przez Łużycką Kopalnię Bazaltu „Księginki” SA w Lubaniu. Jeszcze w 1957 r. eksploatowano tu też metodą głębinową węgiel brunatny. W XVII, XVIII, a nawet jeszcze w XIX stuleciu podstawowym źródłem utrzymania miejscowej ludności było tkactwo chałupnicze. Ostatni zakład dziewiarski „Milana” w Siekierczynie zakończył swoją produkcję w latach 90-tych ubiegłego wieku. Gmina posiada instytucję kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, w skład której wchodzą dwa domy kultury wraz z bibliotekami w Siekierczynie i w Zarębie oraz własne czasopismo o nazwie „Gazetka Siekierczyńska”. Corocznie w pierwszą niedzielę września organizowane są w Siekierczynie Gminne Dożynki, natomiast w listopadzie w Zarębie – Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych. Charakterystycznym elementem krajobrazu gminy są różnej wielkości stawy hodowlane (jest ich ponad 50). Chów karpia na tych terenach jest wielowiekową tradycją. Tutejsze stawy służą nie tylko celom hodowlanym, ale także rekreacyjnym. Kąpielisko w Siekierczynie należy do najbardziej znanych i odwiedzanych w okolicy Lubania. W gminie zarejestrowano 70 pomników przyrody : alei, szpalerów i drzew oraz objęto ochroną prawną jako użytek ekologiczny „Formozę” (zapadlisko pokopalniane).

 

ATUTY TURYSTYCZNE GMINY.

 • Łagodny krajobraz Wysoczyzny Siekierczyńskiej.

 • Liczne stawy i oczka wodne, siedliska ciekawej awifauny.

 • Naturalne kąpielisko – teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Siekierczynie (foto 1.jpg).

 • Gęsta sieć dróg.

 • Mała odległość do Niemiec i Czech.

 

DLA MIŁOŚNIKÓW ZABYTKÓW I HISTORII.

Rudzica:

 • kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVI/XVIII w., bogaty późnobarokowy wystrój) (foto 2.jpg);

 • liczne krzyże i kapliczki (przez wieki wieś należała do lubańskiego klasztoru Magdalenek);

 • krzyż pokutny w kształcie krzyża maltańskiego – zabytek średniowiecznego prawa (foto 3.jpg);

Zaręba:

 • zrewitalizowany park przy odremontowanym pałacu przy ul. Parkowej (foto 4.jpg i 5.jpg);

 • założenie pałacowo-parkowe przy ul. Bazaltowej;

 • poewangelicki kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.);

Siekierczyn:

 • poewangelicki kościół pw. św. Antoniego z Padwy z 1797 – 1803 r. (foto 6.jpg);

 • Pierwsza w Polsce stacja przekaźnikowa (134 m) o konstrukcji rurowej w Nowej Karczmie.

 • Przez gminę przebiega 6 linii sieci wysokich napięć ze stacji rozdzielczej w Mikułowej, w tym jedna z najciekawszych magistrali energetycznych w Polsce, biegnąca do Czernej k. Lubina o charakterystycznej koronkowej konstrukcji słupów energetycznych.

 

DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

 • 5 pomników przyrody ożywionej: dąb szypułkowy „Bartosz” (foto 7.jpg), kasztanowiec „Wodnik”, buk „Litwos” (foto 8.jpg), lipy drobnolistne „Babunia” i „Sąsiadka”.

 • Pomnikowa aleja przyrody z Siekierczyna do Wesołówki i szpaler drzew w Siekierczynie i kasztanowców w Wyrębie (foto 9.jpg).

 • Użytek ekologiczny – jezioro „Formoza” - malownicze wyrobisko pokopalniane wypełnione wodą, ostoja płazów wodnych (foto 10.jpg).

 • Zespół stawów siekierczyńskich z bogatą awifauną. Stawy hodowlane założono już w XVI w. na potrzeby mieszkańców Lubania.

 • Uchwałami Rady Gminy objęto ochroną poza wyżej wymienionymi 69 okazów drzew.

 

DLA MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI AKTYWNEJ

Szlaki turystyczne:

 • Szlak niebieski wiodący z Zawidowa do Gryfowa Śl.

 • Obwodnica rowerowa „Lubański Las”.

 

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Siekierczynie.

 

 

Liczba odwiedzin : 1192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Edward Cwynar
Czas wytworzenia: 2011-01-28 10:20:33
Czas publikacji: 2011-01-28 10:20:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak