Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-04-30 14:07:43
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 567 849 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych

 
2014-04-10 13:25:50
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
2014-04-03 11:11:28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-03-21 13:15:38
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
2014-02-26 09:34:19
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu Kultury w Zarębie”

 
2014-02-24 13:42:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont połączony z modernizacją Domu Kultury w Zarębie

 
2014-02-17 12:52:50
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2014-02-04 10:36:16
Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na „Remont połączony z modernizacją Domu Kultury w Zarębie”

 
2014-02-03 15:29:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
2014-01-24 13:42:45