Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Siekierczyn

2017-04-11 14:31:25
Przebudowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica – Siekierczyn

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 109641D Rudzica
– Siekierczyn. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 3127,0 mb

2017-02-15 13:12:20
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siekierczyn i Wyręba

2016-10-10 12:04:35
Modernizacja dróg w gminie Siekierczyn

2016-10-10 12:01:11
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Siekierczyn

2016-06-23 07:44:17
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert  - 5 sierpnia 2015 r.   do godziny  12:00

2015-09-04 09:30:38
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn

2015-07-15 11:34:08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn

2015-07-15 11:26:19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siekierczyn i Wyręba

2015-07-06 11:56:08
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn

2015-06-24 10:41:18