Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Modernizacja dwóch dróg gminnych usytuowanych w miejscowości Zaręba

2018-08-30 12:09:20
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 624 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert do 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00

2018-07-25 14:41:34
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Siekierczyn

Treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługę pod nazwą "Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Siekierczyn" w załączniku.

2018-06-28 13:44:25
"Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD - budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie"

Ludowy Zespół Sportowy Zaręba
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą
"Budowa lokalnej infrasktruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD - budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie"

2018-04-26 10:22:39
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie budowy chodnika w m. Siekierczyn

2017-10-04 14:26:52
„Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie”

Ludowy Zespół Sportowy Zaręba

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą

  „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie

2017-10-03 09:51:29
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie_II przetarg

Termin składania ofert - do 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00

2017-07-13 09:02:11
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 833 415 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert do 19 maja 2017 r. godz. 12:00

2017-06-02 11:30:09
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie

Termin składania ofert - do 16 maja 2017 do godz. 12:00

 

2017-05-18 11:02:17
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Siekierczyn

2017-04-11 14:31:25