Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
"Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD - budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie"

Ludowy Zespół Sportowy Zaręba
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą
"Budowa lokalnej infrasktruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD - budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie"

2018-04-26 10:22:39
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie budowy chodnika w m. Siekierczyn

2017-10-04 14:26:52
„Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie”

Ludowy Zespół Sportowy Zaręba

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą

  „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie

2017-10-03 09:51:29
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie_II przetarg

Termin składania ofert - do 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00

2017-07-13 09:02:11
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 833 415 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadań inwestycyjnych

Termin składania ofert do 19 maja 2017 r. godz. 12:00

2017-06-02 11:30:09
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie

Termin składania ofert - do 16 maja 2017 do godz. 12:00

 

2017-05-18 11:02:17
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Siekierczyn

2017-04-11 14:31:25
Przebudowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica – Siekierczyn

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 109641D Rudzica
– Siekierczyn. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 3127,0 mb

2017-02-15 13:12:20
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siekierczyn i Wyręba

2016-10-10 12:04:35
Modernizacja dróg w gminie Siekierczyn

2016-10-10 12:01:11