Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NA "ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WĘGLA KAMIENNEGO NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019"

Gmina Siekierczyn zaprasza do złożenia oferty na: "Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego na sezon grzewczy 2018/2019" w ilości 76 ton:

1) węgiel kostka w ilości 5 ton

2) węgiel orzech w ilości 8 ton

3) ekogroszek w ilości 63 ton

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12 października 2018 r. do godz. 10:00.

 

 

2018-10-24 11:27:12
"Budowa sceny plenerowej na stadionie w Siekierczynie"

Gmina Siekierczyn zaprasza do złożenia oferty na "Budowę sceny plenerowej na stadionie w Siekierczynie"

2018-08-06 14:00:13
Zapytanie ofertowe na "Oświetlenie drogi gminnej przy ulicy Piaskowej w Zarębie"

Gmina Siekierczyn zaprasza do zlożenia oferty na "Oświetlenie drogi gminnej przy ulicy Piaskowej w Zarębie"

2018-06-29 14:59:57
Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na "Modernizację systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie"

2018-06-27 11:38:33
Zapytanie ofertowe na "Zakup wraz z dostawą dwóch defibrylatorów AED"

Gmina Siekierczyn zaprasza do złożenia oferty na "Zakup wraz z dostawą dwóch defibrylatorów AED" dla potrzeb OSP. Zadanie "Współfinasowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

2018-06-07 14:27:31
Ponowne zapytanie ofertowe na "Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z remontem wewnątrznej klatki schodowej oraz przemurowanie kominów dymnych w budynku komunalnym położonym w Zarębie przy ul. Bazaltowej 6"

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - WYKONANIE NOWEJ IBSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - REMONT WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - PRZEMUROWANIE KOMINÓW DYMNYCH

2018-06-06 11:54:45
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”

Gmina Siekierczyn zaprasza do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”.

2018-05-08 10:55:28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY "Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie"

Zaproszenie do złożenia oferty

Działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Gmina Siekierczyn zaprasza do składania ofert dla zadanaia pn: "Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie"

2018-05-07 13:08:14
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z remontem wewnątrznej klatki schodowej oraz przemurowanie kominów dymnych w budynku komunalnym położonym w Zarębie przy ul. Bazaltowej 6"

2018-05-04 11:19:27
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot.: postępowania na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunoochronnej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w budynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Siekierczyn.

2018-01-04 13:53:53