Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa chodnika _ w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie”.

2017-09-13 09:15:55
Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie

CZĘŚĆ  I    ZAMÓWENIA  –  Budowa wiaty rekreacyjnej

CZĘŚĆ  II   ZAMÓWENIA   –  Budowa  chodnika

2017-08-17 11:43:38
Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie

2017-07-27 14:28:21
Opracowanie książek dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Siekierczyn.

2017-07-12 13:51:50
Protokół z otwarcia ofert "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn"

2017-06-02 13:35:34
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”

2017-05-18 11:28:50
Wykonanie remontu elewacji na budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie _II postępowanie

2017-04-28 11:55:42
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie

2017-04-25 12:06:15
Wykonanie remontu elewacji na budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie

2017-04-03 12:49:45
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2023

Gmina Siekierczyn prosi o złożenie oferty cenowej na realizację usługi dotyczącej opracowania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2023”

Termin składania ofert - 30 stycznia 2017 r.

 

2017-02-08 11:22:42