Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie

2017-04-25 12:06:15
Wykonanie remontu elewacji na budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie _II postępowanie

Termin składania ofert  -  do 12 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

Termin wykonania elewacji – 20 lipiec 2017 r.

2017-04-14 14:09:53
Wykonanie remontu elewacji na budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie

2017-04-03 12:49:45
Inspektor nadzoru inwestorskiego

Gmina Siekierczyn prosi o złożenie oferty cenowej na realizację usługi dotyczącej Pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 109641D Rudzica – Siekierczyn”

Tremin składania ofert - 17 luty 2017 r, godz. 15:00

2017-03-02 09:38:22
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2023

Gmina Siekierczyn prosi o złożenie oferty cenowej na realizację usługi dotyczącej opracowania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2023”

Termin składania ofert - 30 stycznia 2017 r.

 

2017-02-08 11:22:42
Wykonanie tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, nazwie pomnika przyrody.

2017-01-27 13:52:58
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siekierczyn i jednostek organizacyjnych gminy

2016-12-16 13:28:26
Zakup i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Siekierczyn

2016-08-03 11:53:35
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie

2016-07-26 14:49:08
Zakup, dostawa i montaż zestawów do ćwiczeń na wolnym powietrzu

2016-07-22 08:41:33