Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie książek dróg gminnych i obiektów mostowych oraz wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Siekierczyn

2017-06-23 12:16:34
Malowanie wnętrza kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy w Siekierczynie.

Termin składania ofert  - do 20 czerwca 2017 r. godz. 10:00.

2017-06-09 09:19:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn"

2017-06-09 08:39:40
Protokół z otwarcia ofert "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn"

2017-06-02 13:35:34
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”

2017-05-18 11:28:50
Wykonanie remontu elewacji na budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie _II postępowanie

2017-04-28 11:55:42
Wymiana połaci dachowej na budynku Zespołu Szkół w Siekierczynie

2017-04-25 12:06:15
Wykonanie remontu elewacji na budynku świadczeń zdrowotnych w Zarębie

2017-04-03 12:49:45
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2023

Gmina Siekierczyn prosi o złożenie oferty cenowej na realizację usługi dotyczącej opracowania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2023”

Termin składania ofert - 30 stycznia 2017 r.

 

2017-02-08 11:22:42
Wykonanie tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, nazwie pomnika przyrody.

2017-01-27 13:52:58