Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na "Zakup wraz z dostawą dwóch defibrylatorów AED"

Gmina Siekierczyn zaprasza do złożenia oferty na "Zakup wraz z dostawą dwóch defibrylatorów AED" dla potrzeb OSP. Zadanie "Współfinasowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

2018-05-17 15:10:24
Ponowne zaproszenie do złożenia oferty na "Modernizację systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie"

2018-05-11 11:17:38
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”

Gmina Siekierczyn zaprasza do składania ofert na realizację zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siekierczyn”.

2018-05-08 10:55:28
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY "Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie"

Zaproszenie do złożenia oferty

Działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Gmina Siekierczyn zaprasza do składania ofert dla zadanaia pn: "Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowe w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie"

2018-05-07 13:08:14
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z remontem wewnątrznej klatki schodowej oraz przemurowanie kominów dymnych w budynku komunalnym położonym w Zarębie przy ul. Bazaltowej 6"

2018-05-04 11:19:27
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot.: postępowania na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunoochronnej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w budynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Siekierczyn.

2018-01-04 13:53:53
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunoochronnej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz w budynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Siekierczyn

2017-12-21 11:21:19
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego na sezon 2017/2018

2017-11-22 14:35:05
Budowa chodnika _ w ramach zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie”.

2017-09-13 09:15:55
Budowa siłowni zewnętrznej i wiaty rekreacyjnej przy Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie

CZĘŚĆ  I    ZAMÓWENIA  –  Budowa wiaty rekreacyjnej

CZĘŚĆ  II   ZAMÓWENIA   –  Budowa  chodnika

2017-08-17 11:43:38