Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/42/99 w sprawie likwidacji drogi powszechnego użytkowania Nr 215/4 w miejscowości Wesołówka

2015-12-22 10:42:07
Uchwała Nr IX/41/99 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej

2015-12-22 10:40:33
Uchwała Nr IX/40/99 w sprawie udzielenia absolutorium

2015-12-22 10:39:01
Uchwała Nr VIII/39/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2015-12-22 10:37:42
Uchwała Nr VIII/38/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn

2015-12-22 10:36:13
Uchwała Nr VIII/37/99 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego

2015-12-22 10:33:51
Uchwała Nr VIII/36/99 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2015-12-22 10:32:18
Uchwała Nr VIII/35/99 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2015-12-22 10:31:02
Uchwała Nr VIII/34/99 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2015-12-22 10:29:33
Uchwała Nr VIII/33/99 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

2015-12-22 10:28:02