Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/253/06 w sprawie opłaty administracyjnej

2015-12-21 14:11:24
Uchwała Nr XLV/252/06 w sprawie podatku od środków transportowych

2015-12-21 14:10:15
Uchwała Nr XLV/251/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

2015-12-21 14:09:20
Uchwała Nr XLV/250/06 w sprawie podatku od nieruchomości

2015-12-21 14:07:16
Uchwała Nr XLV/249/06 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego

2015-12-21 14:06:17
Uchwała Nr XLIV/248/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych

2015-12-21 14:05:13
Uchwała Nr XLIV/247/06 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2006 r.

2015-12-21 14:03:30
Uchwała Nr XLIII/246/06 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych

2015-12-21 14:02:17
Uchwała Nr XLIII /245/06 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

2015-12-21 14:01:08
Uchwała Nr XLIII/244/06 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2015-12-21 13:59:49