Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

2018-10-26 15:12:07
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

2018-10-26 15:11:03
WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE NA KANDYDATÓW DO RADY GMINY SIEKIERCZYN

2018-10-22 10:43:49
WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA

2018-10-22 10:42:16
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

2018-10-22 09:40:38
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Siekierczyn sporządzony

2018-10-22 09:36:07
Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Siekierczyn

2018-10-08 10:24:16
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Siekierczyn

2018-10-03 15:07:51
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Siekierczyn

2018-10-03 15:06:22
Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

2018-10-01 14:21:40
Uchwała w sprawie przyznania numerów list kandydatów na radnych

2018-10-01 14:18:52
Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych do rady gminy

2018-09-28 15:05:16
Obwieszczenie o obwodach głosowania

2018-09-28 08:24:40
Protokoły losowań składów obwodowych komisji

2018-09-27 12:48:57
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

2018-09-24 15:09:24
Informacja dotycząca rejestracji kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2018-09-18 11:55:18
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Siekierczynie w dniach od 19 do 26 września 2018

2018-09-18 09:37:06
Powołanie Urzędnika Wyborczego

2018-09-17 10:53:26
Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2018-09-17 10:31:51
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Siekierczynie

2018-09-12 11:45:11
Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego GKW w Siekierczynie

2018-09-12 11:40:14
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Siekierczynie

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Siekierczynie

2018-09-12 08:10:56
Formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2018-09-06 10:14:15
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-30 13:07:26
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

2018-08-30 13:06:16
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

2018-08-30 13:05:04
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

2018-08-30 13:02:33
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-30 13:01:34
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

2018-08-30 12:59:16
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-28 15:28:01