Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn

 
2015-03-18 08:50:34
Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 
2015-03-18 08:48:33
Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaraji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn

 
2015-03-18 08:45:38
Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 lutego 2015 r. w spawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 
2015-03-18 08:12:56
Uchwała Nr XXXVIII/260/14 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2014-06-25 14:06:36
Uchwała Nr XXXVIII/259/14 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn

 
2014-06-25 14:01:38
Uchwała Nr XXXVIII/258/14 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 
2014-06-25 13:56:53
UCHWAŁA NR XXVI/190/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN w sprawie zmiany w załączniku do uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2013-06-20 11:51:50
UCHWAŁA NR XXV/182/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 
2013-06-17 12:29:38
UCHWAŁA NR XXV/181/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn

 
2013-06-17 12:27:45