Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego IF-AB.7840.2.26.2018.MN

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla zamierzenia budowlanego pn: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna Etap IV

2018-12-06 09:12:28
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr I-Pe-39/18 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna: w ramach zadania "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna-Pasikurowice"

2018-11-05 09:34:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Pe-34/18 z dnia 03.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna" w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice"

2018-10-11 09:11:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

2018-09-04 09:39:49
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Wesołówka

2017-04-13 09:57:31
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

2015-09-09 12:46:29
UCHWAŁA Nr VI/33/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie

2015-06-10 14:32:45
UCHWAŁA Nr VI/34/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie

2015-06-10 14:31:47
Internetowy System Informacji Przestrzennej

 
2015-04-21 11:35:43
REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEKIERCZYN

 
2013-01-30 08:11:29