Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

2018-09-04 09:39:49
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Wesołówka

2017-04-13 09:57:31
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

2015-09-09 12:46:29
UCHWAŁA Nr VI/33/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siekierczyn dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie

2015-06-10 14:32:45
UCHWAŁA Nr VI/34/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Siekierczynie

2015-06-10 14:31:47
Internetowy System Informacji Przestrzennej

 
2015-04-21 11:35:43
REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEKIERCZYN

 
2013-01-30 08:11:29
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Nowa Karczma


2011-01-04 13:25:35
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Wyręba


2011-01-04 13:25:15
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Zaręba


2011-01-04 13:24:23