UCHWAŁA NR XLV/279/18 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

 

 

 

Załączniki

Treść uchwały

Data: 2018-11-09 10:01:19 Rozmiar: 280.64k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 10
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Falińska
Czas wytworzenia: 2018-09-25 10:01:19
Czas publikacji: 2018-11-09 10:01:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak