XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn 

 
 

 O G Ł O S Z E N I E

W dniu 16 października 2018 r. o godz. 1130 (wtorek)
w auli Szkoły Podstawowej w Zarębie

odbędzie się

XLVI sesja Rady Gminy Siekierczyn

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie, przywitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Siekierczyn.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2018 r. - druk nr 282,
  2. zmiany statutu gminy Siekierczyn – druk nr 283,– druk nr 283.
 4. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Siekierczyn w VII kadencji (2014-2018).
 5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Siekierczyn w VII kadencji (2014-2018).
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY SIEKIERCZYN
ANDRZEJ KUŹNIAR

 
Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rozińska
Czas wytworzenia: 2018-10-11 13:21:54
Czas publikacji: 2018-10-11 13:21:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak