XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 W dniu 28 sierpnia 2018 r.o godz.1600 (wtorek)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siekierczyn odbędzie się

XLIV sesja Rady Gminy Siekierczyn

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie, przywitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Siekierczyn.
 3. Przygotowanie gminnych placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 4. Realizacja uchwał Rady Gminy Siekierczyn w pierwszym półroczu 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2018 – druk nr 268;
  2. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody - druk nr 269,
  3. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody - druk nr 270,
  4. sprzedaży lokali mieszkalnych – druk nr 271,
  5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Siekierczyn miejsc sprzedaży i podawania bapojów alkoholowych – druk nr 272,
  6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych - druk nr 273,
  7. utworzenia odrębnego obwodu głosowania – druk nr 274.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 7. Informacja Wójta Gminy Siekierczyn o pracy między sesjami.
 8. Informacja o pracy Rady Powiatu Lubańskiego między sesjami.
 9. Wnioski, oświadczenia, komunikaty i wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY SIEKIERCZYN
ANDRZEJ KUŹNIAR

 

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rozińska
Czas wytworzenia: 2018-08-20 15:04:58
Czas publikacji: 2018-08-20 15:04:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak