Modernizacja dwóch dróg gminnych usytuowanych w miejscowości Zaręba 

 
 

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: modernizacja dwóch dróg gminnych usytuowanych w miejscowości Zaręba

Zadanie  A   

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zarębie od Stacji Kolejowej do Ponikowa”

Zadanie B    

 

„Modernizacja drogi gminnej – ul. Stawowa w Zarębie”

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony  

 

Termin składania ofert

24.07.2018 r     godz. 12:00

 

Miejsce składania ofert

Urząd Gminy Siekierczyn

sekretariat – pok. 10,

 godziny pracy sekretariatu:

w pon. 7:30 do 16:00     

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

Wadium

11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych)

 

Termin wykonania zamówienia

30.09.2018 r.    

 

 

Załączniki

siwz

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

zał. nr 1 - wzór oferty

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 692.07k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 1 - wzór oferty

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 44.74k Format: .docx Pobierz

zał. nr 2, A, B

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 42.2k Format: .docx Pobierz

zał. nr 3 - wzór umowy

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 521.28k Format: .pdf Pobierz

zadanie B- dokumentacja

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 8.09M Format: .zip Pobierz

zadanie A - dokumentacja

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 45.87M Format: .zip Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu

Data: 2018-07-09 16:14:46 Rozmiar: 1.78M Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5)

Data: 2018-07-26 13:51:53 Rozmiar: 215.64k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4 grupa kapitałowa

Data: 2018-07-26 13:51:53 Rozmiar: 26.99k Format: .docx Pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data: 2018-08-01 08:47:00 Rozmiar: 135.69k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data: 2018-08-30 12:09:20 Rozmiar: 468.51k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Anna Uryga
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Uryga
Czas wytworzenia: 2018-07-09 15:38:48
Czas publikacji: 2018-08-30 12:09:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak