Wynik konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi" 

 

 

Na konsultacje w dniu 8 czerwca na godzinę 14.00 zgłosił się jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych znajdujących się na terenie Gminy Siekierczyn.

W konsultacjach uczesniczył jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, który nie wnióśł żadnych uwag do konsultowanego "Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami porzarządowymi w roku 2019"

WÓJT GMINY
Janusz Niekrasz

 

Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Alicja Falińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Falińska
Czas wytworzenia: 2018-06-13 09:01:00
Czas publikacji: 2018-06-13 09:01:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak