Zapytanie ofertowe na "Oświetlenie drogi gminnej przy ulicy Piaskowej w Zarębie" 

 

Gmina Siekierczyn zaprasza do zlożenia oferty na "Oświetlenie drogi gminnej przy ulicy Piaskowej w Zarębie"

 

 

Załączniki

zapytanie ofertowe

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1 - formularz oferty

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 603.48k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 2 - oświadczenie

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 655.1k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 3 - wykaz osób

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 788.24k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4 - wykaz robót budowlanych

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 709.67k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 5 - wzór umowy

Data: 2018-06-12 13:11:30 Rozmiar: 488.4k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 6 - przedmiar robót

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 108.32k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 7 dokumentacja projektowa

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 4.29M Format: .zip Pobierz

zał. nr 8 - STWiOR

Data: 2018-06-12 12:01:13 Rozmiar: 494.37k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-06-28 09:56:47 Rozmiar: 226.17k Format: .pdf Pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data: 2018-06-29 14:59:57 Rozmiar: 186.72k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Anna Uryga
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Uryga
Czas wytworzenia: 2018-06-12 12:01:13
Czas publikacji: 2018-06-29 14:59:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak