Przedłużony czas obowiązywania taryf za wodę i ścieki 

 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180), taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące obecnie w Gminie Siekierczyn, zachowują moc do dnia 10 czerwca 2018 r.

Nowe taryfy zostaną opublikowane zgodnie z przepisami po zatwierdzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Siekierczyn do Organu Regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

   WÓJT GMINY

mgr Janusz Niekrasz

 
Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Sudejko
Czas wytworzenia: 2018-04-27 10:31:45
Czas publikacji: 2018-04-27 10:31:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak