"Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD - budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie" 

 

Ludowy Zespół Sportowy Zaręba
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą
"Budowa lokalnej infrasktruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD - budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie"

 

 

Załączniki

zapytanie ofertowe

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 1013.07k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 1 wzór oferty

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 54.23k Format: .docx Pobierz

zał. nr 1-wzór oferty (PDF)

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 580.96k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 2 ośw. o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 47.89k Format: .docx Pobierz

zał. nr 2 ośw. o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (PDF)

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 538.99k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 3 wykaz robót budowlanych

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 51.2k Format: .docx Pobierz

zał. nr 3 wykaz robót budowlanych (PDF)

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 546.9k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4 wykaz osób

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 48.66k Format: .docx Pobierz

zał. nr 4 wykaz osób (PDF)

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 550.31k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 5 wzór umowy (PDF)

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 680.91k Format: .pdf Pobierz

przedmiar

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 233.83k Format: .pdf Pobierz

STWiOR

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

dokumentacja projektowa

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 21.96M Format: .zip Pobierz

opublikowane ogłoszenie na ARMiR

Data: 2018-03-30 12:31:07 Rozmiar: 537.69k Format: .pdf Pobierz

protokół z otwarcia ofert

Data: 2018-04-17 07:50:51 Rozmiar: 306.9k Format: .pdf Pobierz

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-04-26 10:22:39 Rozmiar: 188.2k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Anna Uryga
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Uryga
Czas wytworzenia: 2018-03-30 12:31:07
Czas publikacji: 2018-04-26 10:22:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak