„Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie” 

 

Ludowy Zespół Sportowy Zaręba

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą

  „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD – budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Siekierczynie

 

 

Załączniki

zapytanie ofertowe

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 1022.81k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 1_wzór oferty

Data: 2017-08-24 14:17:55 Rozmiar: 54.48k Format: .docx Pobierz

zał. nr 1_wzór oferty (PDF)

Data: 2017-09-04 14:31:20 Rozmiar: 585.12k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 2_oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 48.02k Format: .docx Pobierz

zał. nr 2_oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (PDF)

Data: 2017-09-04 14:31:20 Rozmiar: 543.31k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 3_wykaz robót budowlanych

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 49.13k Format: .docx Pobierz

zał. nr 3_wykaz robót budowlanych (PDF)

Data: 2017-09-04 14:31:20 Rozmiar: 551.79k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 4_ wykaz osób

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 48.67k Format: .docx Pobierz

zał. nr 4_ wykaz osób (PDF)

Data: 2017-09-04 14:31:20 Rozmiar: 554.12k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 5_wzór umowy

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 683.91k Format: .pdf Pobierz

przedmiar

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 233.83k Format: .pdf Pobierz

STWiOR

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

dokumentacja projektowa

Data: 2017-08-24 13:58:58 Rozmiar: 21.96M Format: .zip Pobierz

opublikowane ogłoszenie na ARiMR

Data: 2017-08-24 15:16:41 Rozmiar: 778.29k Format: .pdf Pobierz

unieważnienie

Data: 2017-10-03 09:51:29 Rozmiar: 247.55k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 346
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szemiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szemiel
Czas wytworzenia: 2017-08-24 14:25:46
Czas publikacji: 2017-10-03 09:51:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak