XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

W dniu 29 sierpnia 2017 r.o godz.1600 (wtorek)

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Siekierczynie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Siekierczyn

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie, przywitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Siekierczyn.
 3. Przygotowanie gminnych placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w gminie Siekierczyn za 2016 r.
 5. Realizacja uchwał Rady Gminy Siekierczyn w pierwszym półroczu 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2017 - druk nr 201,
  2. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 – druk nr 202,
  3. wprowadzenia opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – druk nr 203.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 8. Informacja Wójta Gminy Siekierczyn o pracy między sesjami.
 9. Informacja o pracy Rady Powiatu Lubańskiego między sesjami.
 10. Wnioski, oświadczenia, komunikaty i wolne głosy.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIEKIERCZYN
(-) ANDRZEJ KUŹNIAR
 

Liczba odwiedzin : 133
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rozińska
Czas wytworzenia: 2017-08-24 09:50:36
Czas publikacji: 2017-08-24 09:50:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak