XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 W dniu 28 lutego 2017 r.o godz.1600 (wtorek)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siekierczyn

odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Siekierczyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, przywitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Siekierczyn.
 3. Sprawozdanie z realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt" w 2016 r. i uchwalenie nowego programu na rok 2017 - projekt uchwały druk nr 168.
 4. Gmina Siekierczyn na półmetku VII kadencji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siekierczyn na lata 2017 - 2022 - druk nr 169,
  2. zmian budżetu gminy Siekierczyn na rok 2017 - druk nr 170,
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - druk nr 171.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 7. Informacja Wójta Gminy Siekierczyn o pracy między sesjami.
 8. Informacja o pracy Rady Powiatu Lubańskiego między sesjami.
 9. Wnioski, oświadczenia, komunikaty i wolne głosy.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY SIEKIERCZYN

(-) ANDRZEJ KUŹNIAR

 

Liczba odwiedzin : 151
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rozińska
Czas wytworzenia: 2017-02-22 07:41:40
Czas publikacji: 2017-02-22 07:41:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak