Stypendium szkolne 

 

 

Osoba prowadząca sprawy:

Alicja Falińska - Referent ds. księgowości oświatowo-społecznej

Pokój nr 12.

Tel. 75 7221778

Fax 75 7221750

e-mail: oswiata@siekierczyn.pl

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 14 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Siekierczyn, pokój nr 12.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto w miesiącu poprzedzjącym złożenie wniosku.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie zamieszkają na terenie gminy Siekierczyn.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w danej szkole, zaświadczenia potwierdzjące wysokość dochodu netto, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku ucznia pełnoletniego rodzic może zożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po przedstawieniu pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 

Załączniki

INFORMACJA DODATKOWA 2018-2019.doc

Data: 2018-08-07 13:56:59 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

wzór wniosku 2018-2019.doc

Data: 2018-08-16 13:31:00 Rozmiar: 51k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 868
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Alicja Falińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Falińska
Czas wytworzenia: 2010-12-27 15:36:41
Czas publikacji: 2018-08-16 13:31:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak