Stanowiska 

 

Pracownicy i stanowiska Urzędu Gminy Siekierczyn

 

Dariusz Furdykoń - Wójt Gminy Siekierczyn - nr tel. 75 7221788, 75 7221778

Edward Cwynar - Zastępca Wójta Gminy - nr tel. 75 7221788, 75 7221778

Teresa Hauzer - Skarbnik Gminy - nr tel. 75 7221788, 75 7221778 wew. 35 

Elżbieta Chorbotowicz - Zastępca kierownika USC, Inspektor ds. obywatelskich - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 34

Ewa Pełechata - Kierownik Referatu Finansowej Obsługi Oświatynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 50

Alicja Falińska - Podinspektor ds. księgowości oświatowejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 44

Karolina Kubicka - Młodszy referent ds. księgowości oświatowo-społecznej - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 44

Anna Czaja-Sobieraj - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 39

Beata Kołbuc - Podinspektor ds. obsługi finansowej - nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 36

Anna Furdykoń - Zastępca Skarbnika Gminynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 51

Eliza Buławska - Referent ds. księgowychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 36

Agnieszka Łyp-Tomczuk - Podinspektor ds. księgowości podatkowejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 39

Radosław Bednarski - Inspektor ds. działalności gospodarczej, funduszy pomocowych, drogownictwa i promocji gminynr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 53

Krystyna Budnicka - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 48

Anna Uryga - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, melioracji i zamówień publicznychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 42

Tomasz Hajdel - Informatyk, inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowegonr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 41

Ewa Rozińska - Inspektor ds. obsługi organów samorządowychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 45

Wiesława Przybyszewska - Inspektor ds. organizacyjno - kancelaryjnychnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 31

Grzegorz Doliba - Kierownik robót budowlanych i prac publicznych - nr tel. 75 7221788, 75 7221778   wew. 43

Dorota Kędzierska - Referent ds. rolnictwa, ochrony przyrody i gospodarowania mieniem gminnym nr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 42

Anna Trzcińska - Inspektor ds. budownictwa, bhp i ochrony środowiskanr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 38

Zbigniew Sudejko - Podinspektor inkasent opłat za wodę i ściekinr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 54

Wojciech Delmaczyński - Referent ds. administracyjno - zaopatrzeniowych i gospodarki energetycznejnr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 57

Agnieszka Laur - Podinspektor ds. gospodarki odpadaminr tel. 75 7221788, 75 7221778  wew. 55

 
Liczba odwiedzin : 7560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : admin adminurzad
Czas wytworzenia: 2010-09-03 10:26:23
Czas publikacji: 2019-02-20 11:18:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak